AQI 109 100 25 18 41 48 50 12 พ.ย. 13 พ.ย. 14 พ.ย. 15 พ.ย. 16 พ.ย. 17 พ.ย. 18 พ.ย. 0 25 50 100 200 300