AQI 14 19 22 27 23 21 16 21 พ.ค. 22 พ.ค. 23 พ.ค. 24 พ.ค. 25 พ.ค. 26 พ.ค. 27 พ.ค. 0 25 50 100 200