AQI 11 16 16 11 17 14 13 22 ก.ย. 23 ก.ย. 24 ก.ย. 25 ก.ย. 26 ก.ย. 27 ก.ย. 28 ก.ย. 0 25 50 100 200