AQI 19 16 19 16 38 54 43 7 พ.ย. 8 พ.ย. 9 พ.ย. 10 พ.ย. 11 พ.ย. 12 พ.ย. 13 พ.ย. 0 25 50 100 200 300