AQI 14 14 10 10 9 12 6 2 ส.ค. 3 ส.ค. 4 ส.ค. 5 ส.ค. 6 ส.ค. 7 ส.ค. 8 ส.ค. 0 25 50 100 200