AQI 21 36 50 33 43 26 25 12 พ.ค. 13 พ.ค. 14 พ.ค. 15 พ.ค. 16 พ.ค. 17 พ.ค. 18 พ.ค. 0 25 50 100 200