AQI 43 28 24 19 19 19 21 29 พ.ย. 30 พ.ย. 1 ธ.ค. 2 ธ.ค. 3 ธ.ค. 4 ธ.ค. 5 ธ.ค. 0 25 50 100 200