AQI 20 -1 9 14 13 11 16 26 ก.ย. 27 ก.ย. 28 ก.ย. 29 ก.ย. 30 ก.ย. 1 ต.ค. 2 ต.ค. 0 25 50 100 200