AQI 25 19 15 14 20 18 35 24 พ.ย. 25 พ.ย. 26 พ.ย. 27 พ.ย. 28 พ.ย. 29 พ.ย. 30 พ.ย. 0 25 50 100 200