AQI 47 60 89 87 81 71 42 21 ก.ย. 22 ก.ย. 23 ก.ย. 24 ก.ย. 25 ก.ย. 26 ก.ย. 27 ก.ย. 0 25 50 100 200