PM2.5 (μg/m³) 16 17 13 10 11 8 12 27 พ.ค. 28 พ.ค. 29 พ.ค. 30 พ.ค. 31 พ.ค. 1 มิ.ย. 2 มิ.ย. 0 25 37 50 90